Klussen

WOZ waarde Rotterdam ontvang je binnenkort weer

De WOZ waarde Rotterdam ontvangt elke eigenaar van een woning, pand of grond in Rotterdam eind februari, met de aanslag Gemeentelijke Heffingen. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bestaat sinds 1994 en is bepalend voor het bedrag dat je gaat betalen aan onroerendezaakbelasting. Daarnaast is de WOZ waarde bepalend voor verschillende belastingen en heffingen. Vanaf 2022 is het in Nederland wettelijk verplicht om WOZ woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (het aantal vierkante meters). De GBO (gebruiksoppervlakte) is de oppervlakte die in je woning wordt gebruikt om te wonen, waarbij de stahoogte minimaal 1,5 meter moet zijn. Bij de GBO horen ook een garage, berging, erker, aanbouw of dakkapel. Alle gebruiks-oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld. Het rekenen met GBO kan gevolgen hebben voor de WOZ waarde van je woning, bijvoorbeeld door een zolder waar de stahoogte geen 1,5 meter is.

Hoe wordt de WOZ waarde Rotterdam vastgesteld?

De WOZ waarde Rotterdam wordt vastgesteld aan de hand van wettelijk vastgestelde regels en gebeurt altijd op 1 januari van het vorige jaar. Taxateurs van de gemeente Rotterdam taxeren jaarlijks meerdere panden en verwerken deze gegevens in een speciaal softwareprogramma. Daar komen ook de gegevens bij van verkoopprijzen van huizen die rond de peildatum zijn verkocht en de gegevens van het Kadaster. Ook objectkenmerken zijn belangrijk voor het vaststellen van de WOZ waarde zoals:

·         Het soort woning; appartement of vrijstaande-, rijtjes-, hoekwoning

·         De ligging van de woning; drukke straat, rustige omgeving, scholen, winkels

·         Bouwjaar van de woning;

·         De grootte van de woning;

·         De inhoud van de woning;

·         Het perceeloppervlakte; grote tuin of kleine of geen tuin

·         Garage, dakkapel

De WOZ waarde is bepalend voor bepaalde belastingen en heffingen zoals:

·         De OZB (onroerendezaakbelasting)

·         Afvalstoffenheffing

·         Rioolheffing

·         Inkomstenbelasting

·         Vennootschapsbelasting

·         Erfbelasting

·         Watersysteemheffing

Waarom teken je bezwaar aan tegen de WOZ waarde?

Een niet juiste WOZ waarde Rotterdam heeft consequenties. Is de WOZ waarde te laag dan kun je, wanneer je je huis verkoopt, een lagere verkoopprijs ontvangen. De WOZ waarde en de waarde van je huis zijn aan elkaar gekoppeld. Al zal dat, in deze overspannen woningmarkt nu niet van toepassing is. Bij een te hoge WOZ waarde betaal je te veel belastingen en heffingen. En niemand wil teveel belasting betalen. Je kunt zelf bezwaar aantekenen of, geheel gratis, bezwaar laten aantekenen door experts van een bezwaarmakers bureau. De experts bestaan uit juristen en taxateurs met vele jaren ervaring op het gebied van WOZ-bezwaar. Het gespecialiseerde team maakt gebruik van databases door heel Nederland. Ze weten precies hoe een bezwaarprocedure procedure in zijn werk gaat. De gemeente Rotterdam vergoed de kosten bij een toegekend bezwaar, daarom kunnen ze de bezwaarprocedure gratis uitvoeren.

WOZ waarde bezwaar-argumenten

Om bezwaar aan te tekenen moeten er argumenten zijn waarom de WOZ waarde Rotterdam niet juist is. Argumenten om bezwaar aan te tekenen zijn:

 • Slecht en achterstallig onderhoud
 • Verkeerde gegevens zoals de grootte van de woning
 • Gegevens van je woning kloppen niet (GBO)
 • Gegevens gelijkwaardig gestemde woningen komen niet overeen
 • Funderingsschade
 • Gevelschade door zwaar verkeer in de straat
 • Houtrot
 • Asbest
 • Oude cv-ketel
 • Monumentenstatus
 • Overlast in de buurt door bijvoorbeeld drugstoerisme of daklozen
 • Stankoverlast van bedrijven of fabrieken
 • Slagschaduwhinder van windmolens

Teken met behulp van Bezwaarmaker.nl bewaar WOZ waarde Rotterdam aan, dit is kosteloos voor particulieren.